Vaaliteemani

Puhun reilun työelämän ja sujuvan arjen puolesta. Toimeentulo ja hoito, koulutus ja toimiva elinympäristö yhdistettynä kohtuuhintaiseen asumiseen ovat avainasemassa, jotta Suomi olisi hyvinvointivaltio, eikä valtio vain niille, jotka voivat hyvin. Muutosta tarvitaan jotta syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kierre saadaan katkaistua. 

Ilmastonmuutos vaatii toimia meiltä kaikilta, ekologiset valinnat tulee tehdä helpoiksi kaikille mm. lisäämällä kierrätysmahdollisuuksia ja sujuvoittamalla julkista liikennettä. Hiilineutraalius tulee olla lähitulevaisuuden tavoite ja pidemmällä tähtäimellä hiilinegatiivisuus. 

Sydäntäni lähellä ovat myös eläinten oikeudet, Suomen eläinsuojelulaki tulee päivittää tähän päivään. Niin tuotanto- kuin lemmikkieläinten kohtelun pitää perustua elämän arvostamiseen. Eläinsuojelurikoksista tulee määrätä tuntuvat sanktiot ja valvontaa on lisättävä.

Politiikka vaatii valppautta ja kykyä nähdä mitä kulloinkin esitetty asia tarkoittaa kansalaisten arjessa. Uskon että parasta politiikkaa tehdään silloin, kun päättämässä on niin vanhoja konkareita, politiikan ammattilaisia kuin tuoreita kasvoja, meitä tavallista elämää eläviä kansalaisia. Pehmeät arvot ja omat arjen kokemukset auttavat tekemään aidosti rohkeaa, ihmislähtöistä politiikkaa.